SK | DE
fb-logo

Kontakt

Viera Šimčiková
konateľ
+421 (0)904 892 278
email: info@olejhont.sk
komunikácia v slovenčine a v nemčine
Matthias Dirk Roesch
konateľ, majster výroby
+421(0) 911 952 889
email: info@olejhont.sk
komunikácia v nemčine
fb-logo Facebook
Adresa a fakturačné údaje:
Olej Hont, s.r.o.
Súdovce 44
96271 Súdovce
Slovensko
IČO: 47531061
IČ DPH: SK2023939566
zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka č. 25669/S